หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ATT1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ATT2 รายงานประจำปี 2561 Annual Report 2018 งบการเงินประจำปี 2561

ATT3 ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ATT4 วิธีการลงทะเบียน

ATT5 หนังสือมอบฉันทะ

ATT6 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ATT7 ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้อง

ATT8 แผนที่สถานที่จัดประชุม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *