หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

รายละเอียดคณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *